Formula Ford Finland ry:n ylimääräinen kokous

Aika: 15.06.2013  klo 19.00
Paikka: Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna
Asialista
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3) Valitaan kokouksen sihteeri
4) Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) äänten laskijaa
5) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7) Hallitus esittää yhdistyksen sääntöjä muutettavaksi seuraavasti:
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta hallitukselle.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan tarkastajille viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kevätkokousta. Toiminnan tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta hallitukselle.
Vastaavasti syyskokouksen esityslistaa muutetaan seuraavasti: valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varatilintarkastajaa => valitaan kaksi (2) toiminnan tarkastajaa ja heille kaksi (2) varatarkastajaa
Edelleen kevätkokouksen esityslistaa muutetaan seuraavasti: esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto => esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan tarkastajien lausunto
Lisäksi vahvistetaan aiemmin kokouksessa päätetty sääntömuutos:
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle lähettämällä kokouskutsun kirjeitse jäsenilleen vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta sekä ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen internet-sivulla => Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle lähettämällä kokouskutsun sähköpostilla jäsenilleen vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta sekä ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen internet-sivulla.
8) Kokouksen päättäminen
Hallitus

Speak Your Mind

*